Home

Welkom op de website van de Fysiogroep Hengelo,
hét samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in Hengelo.
 
Wij willen onze patiënten (nog) beter van dienst kunnen zijn.
Wij willen onze deskundigheid en ervaring (nog) breder kunnen inzetten.
Wij willen het contact en overleg met andere zorgverleners eenvoudiger maken.
 
Daarom vormen wij samen Fysiogroep Hengelo:
Wij delen onze kennis, deskundigheid en ervaring.
Wij bieden gezamenlijk groeps- en beweegprogramma’s aan.
Wij investeren samen in scholing, apparatuur en nieuwe voorzieningen.
Wij nemen samen deel aan multidisciplinaire projecten.
Wij werken samen aan kwaliteit.
 
Fysiogroep Hengelo is daarnaast een aanspreekpunt voor de eerstelijns fysiotherapie in Hengelo.
Contacten met andere (eerstelijns) zorgverleners, met zorgverzekeraars, overheidsinstanties en andere betrokkenen kunnen via Fysiogroep Hengelo afgewikkeld worden.
Ook inititatieven op het gebied van mono- en multidisciplinair samenwerken binnen Hengelo kunnen via Fysiogroep Hengelo afgestemd worden.